صفحه اصلى |  عربي |  ENGLISH   دو شنبه  1396/11/02  01:30  
امام كاظم ‏عليه السلام: عَونُكَ لِلضَّعيفِ أفضَلُ الصَّدَقَةِ؛ كمك كردن تو به ناتوان، بهترين صدقه است.
   اپتو متري
اکوگرافي :
براي تعيين نمره لنز چشم بدنبال جراحي آب مرواريد (فيکو) مي باشد. با محاسبه دقيق نمره لنز ، فرد پس از جراحي نياز به استفاده از عينک ندارد و عيب انکساري فرد جبران مي شود .

سونوگرافي چشم يا B Scan :
براي تشخيص خونريزي ويتره يا جداشدگي و پارگي پرده شبکيه چشم و نيز روشي براي تشخيص آب مرواريد چشم است .

Orb Scan:
براي بررسي شکل قرنيه است . به وسيله Orb Scan با تصاويري که بطريقه کامپيوتري پردازش مي شود مي توان صورت انکساري قرنيه ، وجود AST و مقدار آن را بخصوص در کراتوکونوس مشخص کرد . بهترين کاربرد آن در بررسي قبل از عمل ليزيک است .

پکي متري :
وسيله اي اولترا سونيك براي اندازه گيري ضخامت قرنيه است و در پکي متري ضخامت قرنيه در مرکز و نقطه در پريفر محاسبه مي شود . پکي متري حداکثر ضخامت قرنيه را نشان مي دهد .

پريمتري :
روشي کامپيوتري براي بررسي ميدان بينايي چشم است . کاربرد پريمتري در آب سياه ، بيماري هاي عصب بينايي وسير بينايي در بيماري هاي مغزي است . به عبارت ديگر مقدار استاندارد محيط ديد فرد را بررسي مي کند .
OCT : وسيله اي براي تعيين ضخامت لايه هاي مختلف شبکيه و وضعيت سر عصب بينايي بکار مي رود . با اين وسيله ادم ماکولا (در ديابت و بعد از عمل کاتاراکت) وجود مايع زير شبکيه (در CSR و AMD ) مشخص مي شود .
   Copyright © 2014 Jawad Al- Aimma Specialist Eye Hospital. All rights reserved.