خدمات سربائى

1- ويزيت درمانگاه تخصصي چشم

2- ويزيت درمانگاه فوق تخصصي شبکيه چشم

3- اپتومتري( سنجش بينائي)

4- پکي متري( سنجش ضخامت قرنيه)

5- ارب اسکن( تصوير رنگي سه بعدي از قرنيه)

6- Zywave( تعين نمره چشم و تعين ناهمواري بينائي کامپيوتري)

7- A  و B  اسکن( اکو گرافي چشم)

8- يگ ليزر( کپسولوتومي ليزري- ايريد تومي ليزري)

9- پري متري ( تعين ميدان بينائي)

10- آنژيو گرافي چشم

11- ليزر شبکيه( دايود ليزر)